Здравейте!

Това е страницата на Сдружение „Мечти и отбори, България“.
Ние сме младежка, неправителствена организация с основна цел да развива лидерски качества у младите хора, чрез средствата на играта и спортните състезания. Основните ни дейности са:
• Обучения за ученици по програмата „Млад лидер“ /възраст от 12 до 17 години/
• Фестивали
• Еко инициативи
• Обучения обучители програмата „Млад лидер” /възраст над 18 години/
• Работа с доброволци
• Интеграция на деца с увреждания
• Детски лагери

В категория Предстоящи събития ще намерите всичко, което предстои.

Филм „Мечти и отбори“

Други филми

Вашият коментар