Нашите Мечти

Ние мечтаем за…
› Свят, в който няма предразсъдъци спрямо социалните, етническте и сексуалните различия.

› Свят, в който различието е предимство и приключение.

› Общество, в което личностните качества и умения са единствен критерии при социалната реализация на всеки от нас.

› Целенасочени и активни млади хора, с добронамерено отношение към света и ясно изразена позиция в гражданското общество.
Ние работим, за да превърнем тези мечти в реалност! А вие?
Споделете вашите мечти с нас от тук!

Вашият коментар