Мечти и Отбори

Сдружение „Мечти и отбори България“ е младежка, неправителствена организация регистрирана през 2007 година в София.
„Мечти и отбори” се заражда като инициатива на Британски съвет и съществува в над 40 страни по света.
От 2004г. този проект съществува и в България, организиран съвместно с Британски спортен тръст и Държавна агенция за младежта и спорта. Българският отбор внася нова насока в дейността по проекта като за първи път дава възможност на хора с увреждания да участват активно в мероприятията. Основните цели на сдружението са да формира и развива лидерски качества у младите хора, да повишава тяхната гражданската активност, да защитава правата на децата и младите хора в съответствие с българското законодателство.

Уставът на Сдружение Мечти и Отбори, България може да изтеглите от тук в .pdf формат

Уставът на Сдружение Мечти и Отбори, България може да изтеглите от тук в .pdf формат

За контакт:
Мариета Терзиева, Председател на Управителния съвет
Телефон: 089 579 28 19
Електронна поща: mobulgaria@gmail.com
Интернет адрес: www.mobg.org

Вашият коментар