„Предай нататък“ – ново обучение за обучители в „Мечти и отбори“

ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Обучението, което предлагаме е насочено към хора, желаещи да подпомогнат развитието и израстването на деца и младежи, като активни част от обществото. Хората, преминали обучението, т.нар. обучители, подкрепят младежите при усвояването на умения за работя в екип, ораторски умения, управление на малки проекти, работа с медии и спонсори. Обучителят трябва преди всичко да има желание да дава пример с поведението си, да бъде активен, за да вдъхне увереност в собствените способности на участниците.
Двудневното обучение е разработено под формата на интензивен курс. Обучителните методи, които се използват по време на обучението, се основават на глобалната програма „Мечти и отбори” и съвременните концепции за научаването при възрастните. Обучителните дейности са с практическа насоченост, като основен приоритет в обучителната работа е оползотворяването на миналия опит на участниците в контекста на въведените нови понятия, подходи и теория.
Обучителния курс е първия етап от обучението за обучители по програмата „Мечти и отбори”. Втория етап на обучението, след който могат да бъдат издадени сертификати за местни обучители, е практическо провеждане на обучение за млади лидери по програмата под супервизия на водещ обучител.
По време на обучението участниците ще получат комплект с материали и ресурси.
Обучението ще се проведе на 15 и 16 септември 2012 година в Дом на културата на слепите на ул. „Петко Стайнов“ №3, Варна

Прилагаме допълнителна информация за двудневното обучение.
Оптималния размер на групата е от 10 -12 участника.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
(Забележете, че не всичко е гарантирано, но „Мечти и отбори България“ се старае да ги осигури)
1. Чудесни колеги, с които да работите по време на обучения, проекти и семинари.
2. Допълнителни обучения за личностно развитие, поне едно всяка година.
3. Възможност да работите с млади хора и да проследите процеса на развитие на участниците в обученията, които ще прераснат в осъзнати лидери.
4. Участие в местни, регионални, национални и международни проекти.
5. Съмишленици, с които да развивате и реализирате идеите си.
6. Материали за провеждане на обучения, семинари, представяния.

ОСТАВАМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ.
За контакти:
Мариета Терзиева, председател на УС на сдружението
m: 0895 792 819
e: mobulgaria@gmail.com

Приложение 1

Цел Участниците да получат знания за принципите и ресурсите на глобалната програма „Мечти и отбори” и да развият умения за използване и адаптиране на методиката за обучение на млади лидери.
Водещи
Мариета Терзиева – е председател на сдружение „Мечти и отбори България”, обучител с 5 години практика и десетки проведени обучения за младежи и възрастни. Организатор и консултант при организиране на спортни фестивали за деца с и без увреждания. Хоноруван преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски”. Тя притежава бакалавърска степен „Кинезитерапия” и магистърска степен „Адаптирана физическа активност” в Национална спортна академия.
Евелина Кирязова – обучител към „Мечти и отбори“ във Варна. Психолог в СОУ за деца с нарушено зрение „Проф. Д-р Иван Шишманов” – Варна. Магистгър по Педагогика със специализация Управление на образованието от СУ „Св. Климент Охридски” и магистър по Психология от ШУ „Епископ Константин Преславски”. Опит в писането и работата по проекти.

Продължителност
Обучението е с продължителност два дни. Виж Приложение 3 – Предварителна програма на обучението.

Дата и място
15 – 16 септември 2012г., Дом на културата на слепите на ул. „Петко Стайнов“ №3, Варна;
(спирка „8-ми септември“ – бивша циркова площадка).

Основни акценти
 обучителните методи, които се използват по време на обучението, се основават на глобалната програма „Мечти и отбори”
 методика „Учене чрез преживяване“
 съвременните концепции за научаването при възрастните.
 обучителните дейности са с практическа насоченост.

Участници
Семинарът е планиран за група до 12 участника, представители на сдружение „Мечти и отбори България”, учители, специални педагози, желаещи да работят в сферата на неформалното образование, младежки лидери.

Метод
Методите, които ще бъдат използвани, се основават на съвременните концепции за научаването при възрастните.
По време на семинара участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на семинара участниците ще получат сертификат за участие.

Инвестиция
Такса участие 70 лв.
Цената включва пакет с информационни материали, сертификат, обяд и кафе-пауза. Виж Приложение 2 – Условия за участие.

Приложение 2
Условия за участие
Вашата инвестиция за участие в обучение за обучители в „Мечти и отбори” е 70.00 лева. Цента е за един участник и включва, такса за участие, пакет с материали, сертификат за участие, обяд и кафе-пауза по време на обучението. Семинарът се организира на доброволни начала от водещите.

Заявка за участие в семинара може да направите на телефон 0895 792 819 или електронна поща – marieta.terzieva@gmail.com до 31.08. 2012г., включително. След като направите заявката ще ви изпратим проформа фактура, за да направите плащането. При регистрация на семинара ще бъдат издадени фактури за участниците.
Плащането става по банков път до 10.09.2012г., включително:
Сдружение „Мечти и отбори България”
Първа инвестиционна Банка
IBAN: BG16 FINV 9150 1200 0845 17 в BGN
BIC: FINVBGSF
Основание: дарение за провеждане на обучение за обучители „Предай нататък“, Варна

Уточнения:
1. Сдружение Мечти и отбори България не е регистрирано по ДДС и посочените в тази оферта цени са крайни. Плащането се извършва по банков път до десет работни дни след издаването на фактура, в български лева.
2. Посочените такса за участие e валидни при провеждане на семинара с оптималeн брой от 10-12 участника.
3. Таксата за участие не включва пътните разходи на участниците, ако те са извън населеното място, в което ще се проведе семинара.
4. Организаторите си запазват правото, при недостатъчен брой участници, да променят датата, като предварително уведомят участниците.

Приложение 3
Предварителна програма
„Мечти и отбори“ – Обучение за обучители „Предай нататък”
Дата: 15 – 16 септември 2012 г.
Място: Дом на културата на слепите на ул. „Петко Стайнов“ №3, Варна
Водещи: Мариета Терзиева, МОБГ
Евелина Кирязова, Варна

Ден 1 – 15 септември 2012г. (събота)

9.00 Пристигане и кафе пауза
 Въведение в програмата Мечти и отбори; ценности, социална интеграция и разнообразие
 Въведение в ролята на местен обучител
 Въведение в процеса на обучение и двудневния курс за местни обучители
 Цели и очаквания
 Как хората учат:
○ Принципи на учене
○ Учебна среда
○ Стилове на учене
○ Тестване на наученото
 Развитие на умения
○ Комуникационни и презентационни умения
 Подготовка за ден 2
○ Запознаване с ресурсите и обучението за национални млади лидери на Мечти и отбори
○ Подготовка за водене на сесии
 Самооценка и планиране на дейностите за втория ден
9.30 Запознаване и въведение
11.30 Почивка
13.00 Обяд
15.30 Почивка
17.30 Край на първи ден

Ден 2 – 16 септември 2012 (неделя)
9.00 Начало на втори ден
 Подпомагане на процеса на учене
○ Умения за подпомагане на процеса на учене и планиране на сесиите
 Прилагане на уменията на практика
○ Провеждане на сесии от обучението за млади лидери
○ Преглед и обратна връзка
 По-нататъшно запознаване с обучението за млади лидери – принципи на изработка, прогресия, гъвкавост и адаптивност спрямо формата на предоставяне
 Самооценка и оценка на обучението
10.30 Почивка
12.30 Обяд
15.30 Почивка
17.30 Край на втори ден

Публикувано в Обучения, Обучители, Предстоящи събития. Постоянна връзка.

2 коментара по „Предай нататък“ – ново обучение за обучители в „Мечти и отбори“

 1. Петя Ангелова каза:

  Здравейте, провеждат ли се още подобен тип обучения?

 2. Здравейте!
  След направен телефонен разговор искам да заявя желанието си за участие в обучението за 15 и 16 септември. Очаквам отговор.

  Митка Георгиева СНЦ „УСМИВКА“
  гр. Бургас ул. „Славянска“ 4
  http://www.usmivkabg.org mitka_g@abv.bg

Вашият коментар