Самостоятелност, самоуправление, самодейност

От началото на годината в ход е изпълнението на проект на НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011“ кв. Падало и сдружение „Мечти и Отбори България“ – „Самостоятелност, самоуправление, самодейност – граждански съвет и доброволчески отряд към читалището, модел за активно гражданство за социална промяна“. Той е посветен на активното гражданство, доброволчеството, демокрацията и доброто управление. Финансиран е от Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство. (www.ngogrants.bg) . Стойността на проекта е 4 995 евро.

Във времена на смут и апатия, повече от всякога местното общество трябва да се подкрепя и да се мотивира да участва активно в живота на общините и регионите. Целта на проектът е да създаде мотивирана, активна и отговорна местна общностграждански съвет и доброволчески отряд към читалището. От проектът се очаква да повиши гражданската осведоменост и активност, да се създаде работещ модел за местно самоуправление. По проектът ще бъде реализирана от/ и в полза на местната общност, инициатива с образователен и обществено културно-социален характер,от която да се ползва местната общност. Ползватели на проекта ще бъдат:преки (касиер, домоуправител и председатели на дом съветите, малките общности – съседите на една улица или жилищна кооперация, младежи, роми от квартала, които ще преминат обучения в четири модула и ще реализират съвместна инициатива, и косвени – тези, които не участват в обученията и инициативите, но се ползват от постигнатите резултати.

Част от проекта е и провеждане на семинар, на който ще бъдат поканени председателите на читалищата от област Габрово и други НПО. На него ще бъдат представени резултатите и ще бъде споделен опит.

Очаква се след приключване на проекта гражданският съвета и доброволчески отряд да остане да функционират към читалището и редовно да заседават и активно да участва в управлението му за постигане на неговата мисия и цели.

Официалният старт и представяне ще се даде на 06.03.2015 (петък) от 18 часа (ул. Васил Левски 1) на годишното Общо събрание на читалището. Първата среща за участниците по модул 1 ще бъде на 15.03.2015 (неделя) от 16 часа на адрес Васил Левски 1 (Обществен Клуб Фурна). Повече информация може да намерите в интернет.
park_

Публикувано в Какво правим / Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар