ЕдинЕние

Време 30 + мин.
Размер на групата Всяка група (оптимално – 10- 12 човека)
Материали Не са необходими
Разположение На открито
Класна стая Може да се адаптира
Очаквани разултати Осъзнато откриване на връзката в природата

Описание: Всеки участник осъществява връзка със и между три неща.

Изпълнение: Дайте 5-10 минути на участниците, за да намерят три неща, към които имат влечение или сходство. Да не носят или дори местят избраните предмети, а да запомнят добре техния вид и разположение, за да насочат след това групата на там. Обектите могат да бъдат и произведени от хората материли, включително отпадъци.

Попитайте всеки участник, защо е избрал тези три обекта и как те са свързани помежду си. Например – изброрът е шишарка, листо и камък. Листото ще се разгради и ще съсдаде почва, която ще бъде основа на бор, който ще израстне и ще съсдаде шишарка. Корените на бора ще се залавят на скали и в процеса на растеж ще разрушават скалите до по-малки камъни.

Останалите от групата могат да помагат като продължават връзката / историята.

source Creative Commons, AForestFrolic

Публикувано в Дейности, Игри, Казуси. Постоянна връзка.

Вашият коментар