Лидерство и толерантност чрез спорт

Лидерство и толерантност чрез спорт е свободно избираема дисциплина в Национална спортна академия „Васил Левски“. Базирана е на програмата „Мечти и отбори“ за развитие на обучители на млади лидери. След участието си, студентите имат възможност да продължат да се развиват в сферата на неформалното образование, извън рамките на НСА, ако имат желание.
За пета година тази  дисциплина привлича студенти първи курс с апетитните два кредита, които обещава в началото. След включването си в заниманията, участниците остават приятно изненадани, че в продължение на 3 или 4 астрономически часа (с почивки разбира се), те могат да стоят в една зала, да се забавляват, смеят и научават нови знания успоредно с това.
Приятните емоции по време на заниманията не са пречка да разискваме спорни теми като различията и да изясняваме правилата за общуване с хора с увреждания, а са предпоставка всеки да заяви своята позиция и евентуално да разшири мирогледа си. За голяма част от студентите подхода на „Мечти и отбори“ е чужд и в първия момент се стъписват, защото всички си говорим на малки имена, стоим в кръг на столчета, няма маси или бюра, зад които да се прикриваме, всеки излиза и говори пред групата, използват се много практически занимания (работа в малки групи, мозъчна атака, презентации, игри за разсънване). В края на второто занимание, отчитат ефективността на този подход. Споделят, че се чувстват заредени, отпочинали и в същото време с много нови знания. Докавателство, че ученето може да бъде удоволстие.
В групата, която стартира на 6 октомври 2014 година има 24 участника. Изключително забавно е да работим с тях. Ще си позволя да споделя какви интересни хрумвания имат студентите на провокациите, които им отправяме.
За запознаваме използваме „Автобиография“. Всеки участвник споделя няколко неща за себе си, като едно от тях е „Най-вълнуващото приключение в живота ми е…“
Един младеж каза, че най-вълнуващото приключение в живота му е неговото раждане, защото след това целия му живот е прекрасно приключение 🙂
Едно момиче сподели, че най-вълнуващото приключение за нея е бил момента, с който е открила себе си, вътрешната си сила и свободата да бъде такава, каквато е.
Друго предизвикателство бе бланката „Според мен…“ В нея има започнати изречение, които младежите трябва да довършат, като „Всички евреи…“, „Ромите…“, „Жените не могат…“. Останахме изненадани от начина, по който тези студенти успяха да завършат тези изречение. Едно момче прочете всички изречения от неговата бланка, като ги беше завършил с положителен смисъл. Неговото изречение „Жените не могат…“ беше „Жените не могат да ме разочароват.“
По време на дискусията за различните подходи към хората с увреждания в България и по света, се намеси едно момиче, което сподели личната си история и внесе яснота и друг поглед към хората с увреждания в цялата група.
Ей-такива са заниманията в СИД „Лидерство и толерантност чрез спорт“
Благодарим ви за участието!

Разплитане, за да сме на една мисловна вълна след това

Разплитане, за да сме на една мисловна вълна след това

Развиване на умения за работа в екип

Развиване на умения за работа в екип

две истини и една лъжа

две истини и една лъжа

Разговор по двойки на посочени теми от студентите, водещи упражнението.

Разговор по двойки на посочени теми от студентите, водещи упражнението.

разпалено си обясняват, защото нямат много време.

разпалено си обясняват, защото нямат много време.

някои са приключили със споделянето

някои са приключили със споделянето

SID_NSA_4

две истини и една лъжа - какво ли ще излъже преподавателя?! :)

две истини и една лъжа – какво ли ще излъже преподавателя?! 🙂

Публикувано в Дейности, Игри, Казуси, Какво правим / Новини, Обучения. Постоянна връзка.

Вашият коментар