14-17 април обучение за младежи за развиване на автентична инициативност по програмата “Млад лидер” в Габрово

В природата на човека е заложено желанието да се стреми към по-добро за себе си, за другите и за обществото. Честа причина, добрите намерения да останат нереализирани, е липсата на инициативност в хората. Ние, в “Мечти и отбори България”, вярваме, че във всеки човек има потенциал, че всеки човек иска и може да направи нещо добро за другите. За да не бъдем голословни, даваме възможност на млади хора на възраст 12 – 17 години да се включат в обучение, в което ще открият своята автентична инициативност и ще стартират положителната промяна от себе си.

Обучението, което предлагаме ще се проведе на 14, 15, 16 и 17 април 2016 г. в ОУ “ Ран Босилек“ в гр. Габрово. 

Защо това обучение е полезно? От работата ни с младежи по предходни програми на „Мечти и отбори” беше споделено като потребност необходимостта от интерактивна форма на обучение, възможност за максимално включване на учениците в обучителния процес, прилагане на практика усвоените умения и видим резултат.

Досегашната подготовка и практика на учениците от общообразователни училища не включва работа над така наречените „меки умения” (познаване на собственото „аз”, организиране, умения да мотивират другите, умения да се изразяват пред група хора, работа в екип). Тази ситуация и наличието на разработена, използвана и утвърдена в България от 2004г., лидерска програма „Мечти и отбори”, ни предизвика да организираме повече обучения за Млади лидери.

Как ще се случи всичко? Пълният интензивен курс „Млад лидер” обхваща четири дни от 9 до 17ч, като има две почивки от 30 минути и обедна почивка – 1 час. Последния – пети ден от обучението е самата реализация на идейния проект на групата младежи, включили се в обучението, и завършване на обучителния курс. Този ден ще бъде определен от самите участници.

Оптималния размер на групата е от 15-20 участника.

Приложение 1

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МЛАД ЛИДЕР” – РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Цел

Участниците да обменят опит и идеи, свързани с организиране и провеждане на проекти в местната общност, достъпни за всички. Да изградят група, в която да споделят открито и да работят заедно за постигане на общи цели.

Обучители

Мариета Терзиева – е председател на сдружение „Мечти и отбори България” (МОБГ), обучител с 9 години практика и десетки проведени обучения за младежи и възрастни със и без увреждания. Организатор и консултант при организиране на над 20 спортни фестивали за деца със и без увреждания.

Цветелина Терзиева – е национален обучител по програмата Млад Лидер на МОБГ от 2007 година. Участвала е в организирането и провеждането на 6 обучения. Работила е с различни неправителствени организации в областта на неформалното образование и еко-образованието. По образование е филолог, завършила е магистратура Управление на бизнеса. Интересите й са в областта на гражданското общество и формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Дата и място

14-15-16-17 април 2016г.

I-во ОУ „Ран Босилек“, Габрово
ул. „Орлово гнездо“ 12

Ползи от обучението

 • развиване на лидерски качества, отговорност и инициативност

 • умения за работа в екип

 • подобряване на комуникативните и социални умения и преодоляване на страха от публично говорене

 • оползотворяване на свободното време чрез придобиване на нови умения

 • възможност за включване в различни национални и международни проекти

 • личностно израстване

Участници

Обучението е планирано за група от 20 участника, ученици от общообразователни, специални и частни училища.

Метод

Методите, които ще бъдат използвани, се основават на международната лидерска програма „Мечти и отбори”, съвременните концепции за научаването при деца. По време на обучението участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.

Инвестиция

Безплатно

Предварителна програма

 

Ден 1 (14 април 2016)9:00 – 17:00
 • Пристигане и представяне
 • Договаряне на правила за поведение и етичен кодекс
 • Между-културно разбирателство
 • Различията са ценност
 • Проучване, развиване и практика на умения за работа в екип
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Запознаване и въведение Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 2 (15 април 2016)9:00 – 17:00
 • Проучване, развиване и практика на умения за лидерство
 • Идеи за младежко събитие и критерии за успешността му. Безопасност на децата.
 • Запознаване с ролите и отговорностите на екипите
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Въведение в ден 2 Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 3 (16 април 2016)10:00 – 17:00
 • Развиване и практика на знания и умения, необходими за организиране на младежко събитие
 • Избор и организиране на екипите за събитието
 • Начало на планирането на събитието
10.00 11.00 – 11.30

13.00 – 14.00

15.30 – 15.45

17.00

Начало Почивка

Обяд

Почивка

Край на трети ден

Ден 4 (17 април 2016)9:00 – 17:00
 • Планиране и организация на младежкото събитие
9:00 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

17:00

НачалоПочивка

Обяд

Почивка

Край на четвърти ден

ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКО СЪБИТИЕ
 • Провеждане на събитието

Място на провеждане и датата на Събитието предстои да се избере от всички участници в обучението. Нашето предложение е 1 май 2016 г.

ДЕН ЗА ОЦЕНКА Датата ще бъде съобразена с възможностите на участниците
 • Преглед на провеждането на събитието и планиране на бъдещи дейности
 • Представяне на идеята за клуб Мечти и отбори и Сдружение Мечти и отбори България
 • Оценка на обучението на младите лидери
10:00 11:3013:00 Начало ПочивкаКрай на обучението

Заявка за участие в обучението може да направите на телефон 0895 792 819 или електронна поща – mobulgaria@gmail.com

Публикувано в "Млад лидер", Какво правим / Новини, Обучения. Постоянна връзка.

Вашият коментар