Ден на народните будители – Видин 2008 г.

Денят на народните будители беше отбелязан във Видин със забавен детски фестивал, организиран от … сдружение „Мечти и отбори – България“ :). В партньорство със сдружение „Достоен живот“ – Видин,  успяхме да забалвяваме деца със и без увреждания в продължение на два часа в спортната зала на града. Събитието се организира по проект „Качествено образование за всички деца“, финансиран от М-Тел.
Приложихме на практика адаптирани игри, разработени и проверени от нас, в които се включиха и децата със физически, зрителни и интелектуални затруднения… и то без колебание. С този спортен фестивал освен радостта на участниците ние показахме, че  децата могат  „да растат и да учат заедно“, което беше и посланието на организаторите.

Денят на народните будители беше отбелязан във Видин със забавен детски фестивал, организиран от … сдружение „Мечти и отбори – България“ :). В партньорство със сдружение „Достоен живот“ – Видин,  успяхме да забалвяваме деца със и без увреждания в продължение на два часа в спортната зала на града. Събитието се организира по проект „Качествено образование за всички деца“, финансиран от М-Тел.
Приложихме на практика адаптирани игри, разработени и проверени от нас, в които се включиха и децата със физически, зрителни и интелектуални затруднения… и то без колебание. С този спортен фестивал освен радостта на участниците ние показахме, че  децата могат  „да растат и да учат заедно“, което беше и посланието на организаторите.

Публикувано в Фестивали. Постоянна връзка.

Вашият коментар