Как и защо да създадем клуб?

След базисното обучение за Млади лидери, младежите имат възможност да създадат Клуб „Мечти и отбори“, като по този начин осигуряват възможност да използват и развиват уменията, придобити по време на обучението за Млади лидери. Клубът се ръководи от Младите лидери, като въвличат още много доброволци от тяхното училище и общност в дейностите на клуба. Създаването на клуб в училище става след като имаме съгласието на училищното ръководство и проведем обучение „Клубна дейност“ на желаещите. Важно е желанието да идва от самите Млади лидери, защото в противен случай този клуб няма да продължи дълго.

Създаването на клуб Мечти и отбори  ще окуражи младите лидери да използват своите умения, за да повлияят положително първо в техните училища, след което в по-широк кръг (общината) и накрая на международно ниво. Младите лидери в клуба имат свободата да избират сами темите, върху които ще работят, наична, по който ще ги реализират, времето и дневния ред на срещите им. Дейностите на клуба са насочени към обогатяване на учениците с нови знания, умения и приятелства.

На всеки етап от реализирането на дейностите в клуба младежите са подкрепяни от учител – координатор от училището или от обучители от Мечти и отбори.

Публикувано в Клуб. Постоянна връзка.

Вашият коментар