Обучения за Млади лидери, гр. София

Уважаеми ученици, родители, учители и директори,

Благодарим Ви за отделеното време, за да се запознаете с обучителния курс „Млад лидер” и се надяваме да проявите интерес и да разпространите настоящата информация до ваши партньори и приятели.

Обучението, което Ви предлагаме е насочено към ученици на възраст 12 – 17 години. От работата ни с деца и младежи по предходни програми на „Мечти и отбори” беше споделено като потребност необходимостта от интерактивна форма на обучение, максимално включване на учениците в обучителния процес, прилагане на практика усвоените умения и видим резултат. Досегашната подготовка и практика на учениците от общообразователни училища не включва работа над така наречените „меки умения” (познаване на собственото „аз”, организиране, умения да мотивират другите, умения да се изразяват пред група хора, работа в екип). Тази ситуация и наличието на разработена, използвана и утвърдена в България от 2004г., лидерска програма „Мечти и отбори”, ни предизвика да организираме повече обучения за Млади лидери.

Предлагаме няколко варианта за обучение „Млад лидер” за ученици от столични училища.

Първи вариант 4-5-6-7 април 2011 г., което съвпада с пролетната ваканция.

Втори вариантдва поредни уикенда, например 30 април – 1 май и 7 – 8 май 2011г.

Трети вариантпо време на летните лагери на учениците. Техниките, които използваме са подходящи за сплотяване на учениците, по-лесна комуникация, научават повече за себе и в същото време се забавляват, защото всичко това се случва под формата на игра.

Обученията в София се провеждат в зала „Мечти и отбори” в 28-мо СОУ „Алеко Константинов”; адрес: бул. „Възкресение” 60

Пълният интензивен курс „Млад лидер” обхваща четири дни от 9 до 17ч, като има две почивки от 30 минути и обедна почивка – 1 час. Осигуряваме храна и напитки за участниците, която може да е съобразена със здравословния режим на хранене на подрастващите.

По време на обучението ще бъде представена лидерската програма „Мечти и отбори”, ще бъде използван опита на Великобритания в областта на личностните умения, учениците ще се включват в много практически занимания.

Приложена ви изпращаме допълнителна информация за четиридневното обучение. Оптималния размер на групата е от 15-20 участника.

Оставаме на Ваше разположение за  допълнителни въпроси.

Моб: 0895 79 28 19 – Мариета Терзиева

Ел. поща: marieta.terzieva@gmail.com

Приложение 1

ОБУЧЕНИЯ НА ТЕМА

„МЛАД ЛИДЕР” – РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Цел Учениците да обменят опит и идеи свързани с методите и техники за включване на деца със специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание.
Водещи Мариета Терзиева – е председател на сдружение „Мечти и отбори България” (МОБГ), обучител с 4 години практика и десетки проведени обучения за младежи и възрастни със и без увреждания. Организатор и консултант при организиране на над 20 спортни фестивали за деца със и без увреждания. Хоноруван преподавател в Национална спортна академия „Васил Левски”. Тя притежава бакалавърска степен „Кинезитерапия”  и магистърска степен „Адаптирана физическа активност” в Национална спортна академия.

Цветелина Христова – е национален обучител по програмата Млад Лидер на МОБГ от 2007 година. Участвала е в организирането и провеждането на няколко обучения. Работила е с различни неправителствени организации в областта на неформалното образование и еко-образованието. Работила е с нетрадиционни центрове за хора с ментални увреждания в Норвегия. По образование е филолог, завършила е магистратура по Средновековие в Централноевропейския университет в Будапеща. Интересите й са в областта на гражданското общество и формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Продължителност Обучението е с продължителност четири дни. Виж Приложение 3 – Предварителна програма на обучението.
Дата и място 4-5-6-7 април 2011 г., в зала „Мечти и отбори” в 28-мо СОУ „Алеко Константинов”, София, ж.к. „Красна поляна”; бул. „Възкресение” 60, вход откъм пазара.

Два последователни уикенда 30 април – 1 май и 7 – 8 май 2011г. в зала „Мечти и отбори” в 28-мо СОУ „Алеко Константинов”, София, ж.к. „Красна поляна”; бул. „Възкресение” 60, вход откъм пазара.

По време на летните лагери на учениците – мястото се уточнява допълнително.

Ползи от обученията
 • развиване на лидерски качества, отговорност и инициативност
 • умения за работа в екип
 • подобряване на комуникативните и социални умения и преодоляване на страха от публично говорене
 • оползотворяване на свободното време чрез придобиване на нови умения
 • възможност за включване в различни национални и международни проекти
 • личностно израстване
Участници Обучението е планирано за група от 15-20 участника, ученици от общообразователни, специални и частни училища.
Метод Методите, които ще бъдат използвани, се основават на международната лидерска програма „Мечти и отбори”, съвременните концепции за научаването при деца.

По време на обучението участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.

Инвестиция Такса участие 60 лв.

Цената включва пакет с информационни материали, сертификат, обяд и кафе-пауза (без кафе). Виж Приложение 2 – Условия за участие.

Приложение 2

Условия за участие

Вашата инвестиция за участие в семинар  на тема „Млад лидер” е 60.00 лева. Цента е за един участник и включва, такса за участие, пакет с материали, сертификат за участие, обяд и кафе-пауза (без кафе). Семинарът се организира на доброволни начала от водещите. Средствата ще бъдат използвани за подготовка на материали за участниците, транспорт на материалите, осигуряване на материали за дейностите, в които ще се включат младежите след края на обучението.

Заявка за участие в семинара може да направите на телефон 0895 792 819 или електронна поща – mobulgaria@gmail.com до 28.03.2011 г., включително. Таксата може да бъде индивидуален разход на участника или от бюджета на училището, ресурсния или дневния център.

Уточнения:

1.    Сдружение Мечти и отбори България не е регистрирано по ДДС и посочените в тази оферта цени са крайни. Плащането се извършва по банков път до десет работни след издаването на фактура, в български лева.

2.    Посочените такса за участие e валидни при провеждане на семинара с оптималeн брой от 15 – 20 участника.

3.    Таксата за участие не включва пътните разходи на участниците, ако те са извън населеното място, в което ще се проведе семинара.

4.    Организаторите си запазват правото, при недостатъчен брой участници, да промени датата, като предварително уведомят участниците.

Приложение 3

Предварителна програма

Обучение „Млад лидер” за развитие на лидерски качества, толерантно отношение към различията

Дата: I вариант – 4-7 април 2011г.

II вариант – 23-24 и 30-01  април/май 2011

Място: зала „Млад лидер”, 28-мо СОУ „Алеко Константинов”; ж.к. „Красна поляна”, бул. „Възкресение” 60, вход откъм пазара.

Водещи: Мариета Терзиева, МОБГ и Цветелина Христова, МОБГ

Ден 1

(4 април 2011)

9:00 – 17:00

 • Пристигане и представяне
 • Договаряне на правила за поведение и етичен кодекс
 • Между-културно разбирателство
 • Различията са ценност
 • Проучване, развиване и практика на умения за работа в екип
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Запознаване и въведение

Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 2

(5 април 2011)

9:00 – 17:00

 • Проучване, развиване и практика на умения за спортно лидерство
 • Идеи за фестивала и критерии за успешността му. Безопасност на децата.
 • Запознаване с ролите и отговорностите на екипите
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Въведение в ден 2

Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 3

(6 април 2011)

10:00 – 17:00

 • Развиване и практика на знания и умения, необходими за организиране на фестивал
 • Избор и организиране на екипите за фестивала
 • Начало на планирането на фестивала
10.00

11.00

13.00

15.30

17.00

Начало

Почивка

Обяд

Почивка

Край на трети ден

Ден 4

(7 април 2011)

9:00 – 17:00

 • Планиране и организация на Фестивала
9:00

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

17:00

Начало

Почивка

Обяд

Почивка

Край на четвърти ден

ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
 • Провеждане на Фестивала

Място на провеждане и датата на Фестивала предстои да се избере от всички участници в обучението.

8:00

9:30

10:00

12:00

14:00

Начало на деня

Участниците във фестивала пристигат

Церемония по откриването на фестивала

Церемония по закриването

Край на деня

NB!

Всички посочени часове в деня за провеждане на фестивала са ориентировъчни, тъй като младите лидери ще изготвят окончателната програма.

ДЕН ЗА

ОЦЕНКА

Датата ще бъде съобразена с възможностите на участниците и датата на Фестивала

 • Преглед на провеждането на фестивала и планиране на бъдещи дейности
 • Представяне на идеята за клуб Мечти и отбори и Сдружение Мечти и отбори България
 • Оценка на обучението на младите лидери
10:00

11:30

13:00

Начало

Почивка

Край на обучението

Програмата запазва същата схема при провеждане на обучение II вариант (два последователни уикенда)

NB! При обучения, включени в летните лагери на учениците, съобразяваме програмата и дейностите с целта и предпочитанията на организаторите на лагера.

Публикувано в "Млад лидер", Обучения. Постоянна връзка.

Вашият коментар