Europe Aid: Грантове за социална интеграция на хора с увреждания.

Общата цел на настоящата покана за предложения е да се гарантира равен достъп до стоки, услуги и всички аспекти на живота на хората с увреждания.

Могат да кандидатстват НПО / граждански организации, установени в държавите-членки на ЕС (+ Турция).
Безвъзмездните средства са за укрепване на мрежи на организации на гражданското общество и участието им във вземането на решения, когато става дума за услуги за хора с увреждания.
Краен срок: за концепция – 23 юли 2012 г.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=133144

Публикувано в Какво правим / Новини. Постоянна връзка.

Вашият коментар