Лидерството е като плуването – не можеш да го научиш от четене на книги!

Обучение за Млади лидери
Варна, 01 до 04 ноември 2012г.

Ново обучение за „Млад лидер“ ще бъде проведено от 01 до 04 ноември в град Варна.
Обучението, което предлагаме е насочено към ученици на възраст 14 – 17 години.
Защо това обучение ще ви е полезно? От работата ни с младежи по предходни програми на „Мечти и отбори” беше споделено като потребност необходимостта от интересна форма на обучение, възможност за максимално включване на учениците в обучителния процес, прилагане на практика усвоените умения и видим резултат. Досегашната подготовка и практика на учениците от общообразователни училища не включва работа над така наречените „меки умения” (познаване на собственото „аз”, организиране, умения да мотивират другите, умения да се изразяват пред група хора, работа в екип). Тази ситуация и наличието на разработена, използвана и утвърдена в България от 2004г., лидерска програма „Мечти и отбори”, ни предизвика да организираме повече обучения за Млади лидери.
Как ще се случи всичко? Пълният интензивен курс „Млад лидер” обхваща четири дни от 9 до 17ч, като има две почивки от 30 минути и обедна почивка – 1 час. Последния – пети ден от обучението е самата реализация на идейния проект на групата млади лидери и завършване на обучителния курс. Този ден за това обучение ще бъде 16 ноември 2012г. – Международен ден на толерантността!
Приложена ви изпращаме допълнителна информация за четиридневното обучение. Оптималния размер на групата е от 15-20 участника.
Оставаме на разположение за допълнителни въпроси.
Моб: 0895 792 819 – Мариета Терзиева
Ел. поща: mobulgaria@gmail.com

Приложение 1
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МЛАД ЛИДЕР” – РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА
Цел Участниците да обменят опит и идеи, свързани с организиране и провеждане на проекти в местната общност, достъпни за всички. Да изградят група, в която да споделят открито и да работят заедно за постигане на общи цели.
Обучители Мариета Терзиева – обучител
председател на сдружение „Мечти и отбори България”

Евелина Кирязова – обучител, учител в СОУДНЗ „Д-р Иван Шишманов“, Варна, психолог

Васил Хайдутов – обучител, инженер

Дата и място 1-2-3-4 ноември 2012 г., във Варна

Ползи от обучението
 развиване на лидерски качества, отговорност и инициативност
 умения за работа в екип
 подобряване на комуникативните и социални умения и преодоляване на страха от публично говорене
 оползотворяване на свободното време чрез придобиване на нови умения
 възможност за включване в различни национални и международни проекти
 личностно израстване

Участници Обучението е планирано за група от 15-20 участника, ученици от общообразователни, специални и частни училища.

Метод
Методите, които ще бъдат използвани, се основават на международната лидерска програма „Мечти и отбори”, съвременните концепции за научаването при деца.
По време на обучението участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.

Инвестиция Такса участие 20 лв.
Цената включва пакет с информационни материали и сертификат.

Виж Приложение 2 – Условия за участие.

Приложение 2
Условия за участие
Вашата инвестиция за участие в обучение на тема „Млад лидер” е 20.00 лева.Цента е за един участник и включва, такса за участие, пакет с материали и сертификат за участие. Обучението се организира на доброволни начала от водещите. Средствата ще бъдат използвани за подготовка на материали за участниците, транспорт на материалите, осигуряване на материали за дейностите, в които ще се включат младежите след края на обучението.
Заявка за участие в обучението може да направите на телефон 0895 792 819 или електронна поща – mobulgaria@gmail.com до 26.10.2012 г., включително.
Таксата може да бъде премахната, по преценка на обучителни екип и изпратено мотивационно писмо от страна на ученика.

Уточнения, за да е ясно 🙂
1. Посочените такса за участие e валидни при провеждане на обучението с оптималeн брой от 15 – 20 участника.
2. Таксата за участие не включва пътните разходи на участниците, ако те са извън населеното място, в което ще се проведе семинара.
3. Организаторите си запазват правото, при недостатъчен брой участници, да промени датата, като предварително уведомят участниците.

Приложение 3
Предварителна програма
Ден 1
(1 ноември 2012)
9:00 – 17:00
 Пристигане и представяне
 Договаряне на правила за поведение и етичен кодекс
 Между-културно разбирателство
 Различията са ценност
 Проучване, развиване и практика на умения за работа в екип
 Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 Запознаване и въведение
10:30 – 11:00 Кафе-пауза
12:30 – 13:30 Почивка за обяд
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 Край на първи ден

Ден 2
(2 ноември 2012)
9:00 – 17:00
 Проучване, развиване и практика на умения за спортно лидерство
 Идеи за фестивала и критерии за успешността му. Безопасност на децата.
 Запознаване с ролите и отговорностите на екипите
 Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 Въведение в ден 2
10:30 – 11:00 Кафе пауза
12:30 – 13:30 Почивка за обяд
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:00 Край на втори ден

Ден 3
(3 ноември 2012)
10:00 – 17:00
 Развиване и практика на знания и умения, необходими за организиране на фестивал
 Избор и организиране на екипите за фестивала
 Начало на планирането на фестивала
10.00 Начало
11.00 Почивка
13.00 Обяд
15.30 Почивка
17.00 Край на трети ден

Ден 4
(4 ноември 2012)
9:00 – 17:00
 Планиране и организация на Фестивала
9:00 Начало
10:30 – 11:00 Почивка
12:30 – 13:30 Обедна почивка
15:00 – 15:30 Почивка
17:00 Край на четвърти ден

ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
 Провеждане на Фестивала
Място на провеждане и датата на Фестивала предстои да се избере от всички участници в обучението. Нашето предложение е 16 ноември 2012г.
8:00 Начало на деня
9:30 Участниците във фестивала пристигат
10:00 Церемония по откриването на фестивала
12:00 Церемония по закриването
14:00 Край на деня

NB!
Всички посочени часове в деня за провеждане на фестивала са ориентировъчни, тъй като младите лидери ще изготвят окончателната програма.

ДЕН ЗА ОЦЕНКА
Датата ще бъде съобразена с възможностите на участниците и датата на Фестивала
 Преглед на провеждането на фестивала и планиране на бъдещи дейности
 Представяне на идеята за клуб Мечти и отбори и Сдружение Мечти и отбори България
 Оценка на обучението на младите лидери
10:00 Начало
11:30 Почивка
13:00 Край на обучението

Моля, разпространявайте информацията до ваши близки, далечни и още по-далечнисъученици, учители и родители. Таксата е 20 лв. за 5-дневно обучение. Обучение, което може да промени живота ви. Инвестиция в образованието, опитност за цял живот!

Публикувано в "Млад лидер", Обучения. Постоянна връзка.

Вашият коментар