СИП Лидерство и толерантност чрез спорт

В неделя, 27 октомври 2013, стартират заниманията по избираемата дисциплина „Лидерство и толерантност чрез спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ за студенти първи курс от факултет Кинзитерапия, спортна анимация и туризъм. Първото занимание ще се проведе от 10:00 ч. в зала 502 на ул. „Гургулят“ 1.

Целта на курса е запознаване на студентите с методите и рамката за провеждане на извънурочни форми на занимания по темата „Лидерство и толерантност чрез спорт” в различните образователни степени и етапи в училищното възпитание.

Освен с информация за подхода и методите на работа, студентите  се запознават с използването на интерактивни методи,  за да могат да използват подготвената програма за „Лидерство и толерантност чрез спорт” в своята  практика. Упражненията се провеждат с акцентиране върху  индивидуалната работа на студентите  с практическа насоченост и използване на  нови знания и умения  в учебния процес.

Обучението дава специализирани знания, умения и формиране на отношения в изграждането на лидерски умения и толерантност чрез спорта в училищното възпитание. Съдейства се за получаване на  умения да организират и провеждат спортни фестивали с участието на деца със и без увреждания съвместно с обучените спортни лидери.

СИП Лидерство и толерантност чрез спорт, НСА Обучителният курс „Лидерство и толерантност чрез спорт” е първия етап от обучението за национални обучители по програма  „Мечти и отбори”. Втория етап на обучението, след който могат да бъдат издадени сертификати за местни обучители, е практическо провеждане на обучение за млади лидери по програмата под супервизия на национален обучител от „Мечти и отбори – България”.

Публикувано в Какво правим / Новини, Обучения, Обучители. Постоянна връзка.

Вашият коментар