Лидерството е действие, а не позиция! Oбучение за лидери в Габрово от 14 до 17 ноември 2013 г.

Ново обучение за „Млад лидер“ ще бъде проведено от 14 до 17 ноември в град Габрово.   То е насочено към ученици на възраст 13 – 17 години.

Защо това обучение ще ви е полезно?

Обучението е интерактивно и дава възможност за максимално включване на учениците в обучителния процес. По време на обучението се развиват така наречените „меки умения” (познаване на собственото „аз”, организиране, умения за мотивиране на другите, умения за изразяване пред група хора, работа в екип). След обучението участниците имат възможност да организират едно събитие по техен избор и така да приложат на практика усвоените умения.

Използваната обучителна програма „Мечти и отбори“ е разработена във Великобритания и е въведена в България от Британски съвет през  2004 г.

Как ще се случи всичко? Пълният интензивен курс „Млад лидер” обхваща четири дни от 9 до 17ч, като има две почивки от 30 минути и обедна почивка – 1 час. Последния – пети ден от обучението е самата реализация на идейния проект на групата млади лидери и завършване на обучителния курс.

Приложена ви изпращаме допълнителна информация за четиридневното обучение. Оптималния размер на групата е от 15-20 участника.

Оставаме на разположение за  допълнителни въпроси.

Моб: 0899 52 99 68 –  Цветелина Терзиева

Ел. поща: mobulgaria@gmail.com

Приложение 1

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МЛАД ЛИДЕР” – РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Цел Участниците да обменят опит и идеи, свързани с организиране и провеждане на проекти в местната общност, достъпни за всички. Да изградят група, в която да споделят открито и да работят заедно за постигане на общи цели.
Обучители Мариета Терзиева – е председател на сдружение „Мечти и отбори България” (МОБГ), обучител с 4 години практика и десетки проведени обучения за младежи и възрастни със и без увреждания. Организатор и консултант при организиране на над 20 спортни фестивали за деца със и без увреждания.

Цветелина Терзиева – е национален обучител по програмата Млад Лидер на МОБГ от 2007 година. Работила е с различни неправителствени организации в областта на неформалното образование и еко-образованието. По образование е филолог, завършила е магистратура Управление на бизнеса. Интересите й са в областта на гражданското общество и формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Дата и място 14-15-1617 ноември 2013 г., в Габрово
Ползи от обучението
 • развиване на лидерски качества, отговорност и инициативност
 • умения за работа в екип
 • подобряване на комуникативните и социални умения и преодоляване на страха от публично говорене
 • оползотворяване на свободното време чрез придобиване на нови умения
 • възможност за включване в различни национални и международни проекти
 • личностно израстване
Участници Обучението е планирано за група от 15-20 участника, ученици от общообразователни, специални и частни училища.
Метод Методите, които ще бъдат използвани, се основават на международната лидерска програма „Мечти и отбори”, съвременните концепции за научаването при деца.

По време на обучението участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.

Инвестиция Такса участие 30 лв.

Цената включва пакет с информационни материали и сертификат. Виж Приложение 2 – Условия за участие.

Приложение 2

Условия за участие

Вашата инвестиция за участие в обучение  на тема „Млад лидер” е 30.00 лева.Цента е за един участник и включва, такса за участие, пакет с материали, сертификат за участие и кафе паузи. Обучението се организира на доброволни начала от водещите. Средствата ще бъдат използвани за подготовка на материали за участниците, транспорт на материалите, осигуряване на материали за дейностите, в които ще се включат младежите след края на обучението.

Заявка за участие в обучението може да направите на телефон 0899 52 99 68 или електронна поща – mobulgaria@gmail.com до 10.11.2013 г., включително. Таксата може да бъде индивидуален разход на участника или от бюджета на училището, ресурсния или дневния център.

Уточнения, за да е ясно

1.    Посочените такса за участие e валидни при провеждане на семинара с оптималeн брой от 15 – 20 участника.

2.    Таксата за участие не включва пътните разходи на участниците, ако те са извън населеното място, в което ще се проведе семинара.

3.    Организаторите си запазват правото, при недостатъчен брой участници, да промени датата, като предварително уведомят участниците.

Приложение 3

Предварителна програма

Ден 1

(14 ноември 2013)

9:00 – 17:00

 • Пристигане и представяне
 • Договаряне на правила за поведение и етичен кодекс
 • Между-културно разбирателство
 • Различията са ценност
 • Проучване, развиване и практика на умения за работа в екип
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Запознаване и въведение

Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 2

(15 ноември 2013)

9:00 – 17:00

 • Проучване, развиване и практика на умения за лидерство
 • Идеи за съвместна дейност и критерии за успешност. Безопасност на децата.
 • Запознаване с ролите и отговорностите на екипите
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Въведение в ден 2

Кафе-пауза

Обяд

Обучителна сесия

Край на първи ден

Ден 3

(16 ноември 2013)

10:00 – 17:00

 • Развиване и практика на знания и умения, необходими за организиране на фестивал
 • Избор и организиране на екипите за фестивала
 • Начало на планирането на фестивала
10.00

11.00

13.00

15.30

17.00

Начало

Почивка

Обяд

Почивка

Край на трети ден

Ден 4

(17 ноември 2013)

9:00 – 17:00

 • Планиране и организация на обща дейност
9:00

10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

17:00

Начало

Почивка

Обяд

Почивка

Край на четвърти ден

ДЕН ЗА ОЦЕНКАДатата ще бъде съобразена с възможностите на участниците и датата на Фестивала
 • Преглед на провеждането на събитието и планиране на бъдещи дейности
 • Представяне на идеята за клуб Мечти и отбори и Сдружение Мечти и отбори България
 • Оценка на обучението на младите лидери
10:00

11:30

13:00

Начало

Почивка

Край на обучението

Моля, разпространявайте информацията до ваши близки, далечни и още по-далечнисъученици, учители и родители. Таксата е 30 лв. за 4 -дневно обучение.  Обучение, което може да промени живота ви. Инвестиция в образованието, опитност за цял живот!

Публикувано в Предстоящи събития. Постоянна връзка.

Вашият коментар