Игри на път

стигнахме ли вече?Питанка
Един участник (1) си избира буква. Може да каже „А“ и да започне да брои на ум, докато някой друг (2) му каже „Стоп“. Тогава първия играч (1) казва буквата и си намисля дума. Думата може да е съществително нарицателно име.
След като е готов играч (2) и всички останали играчи ще трябва да познят думата, като могат да задават въпроси с предполагаеми думи. А играч (1) трябва да отговори, като също каже дума, започваща с избраната първа буква.
Ако Играч (1) се затрудни да отговори, т.е. не се сети конкретна дума с определена буква, тогава трябва да каже втората буква от своята дума и играта продължава.
Пример: Играч (1) е спрял на буква Н и си е наумил думата „ножица“.
Играч (2) пита: Думата животно ли е?
Играч (1): Не, не е носорог.
Играч (2): Думата ти част от покрив ли е?
Играч (1): Не, не е навес.
Играч (2): Думата ти използва ли се в строителството?
Играч (1): Не, не е нивелир.
В случай, че не се сети никаква дума от строителството, която да започва с Н, тогава играч (1) казва втората буква от неговата дума – О.

Така продължава, докато някой познае думата.
В играта могат да участват повече от двама чаовека, като няма определн ред на задаване на въпросите. Ако един участник се затруднява да пита нещо, може друг да пита повече от веднъж.

Публикувано в Дейности, Игри, Казуси. Постоянна връзка.

Вашият коментар