„Млад лидер“ – обучение за автентична инициативност

В природата на човека е заложено желанието да се стреми към по-добро за себе си, за другите и за обществото. Честа причина, добрите намерения да останат нереализирани, е липсата на инициативност в хората. Ние в „Мечти и отбори България“, вярваме, че във всеки човек има потенциал, че всеки човек иска и може да направи нещо добро за другите. За да не бъдем голословни,  даваме възможност на млади хора на възраст 14 – 17 години да се включат в обучение, в което ще открият своята автентична инициативност и ще стартират положителната промяна от себе си.

Обучението, което предлагаме ще се проведе по време на междусрочната ваканция – 1 – 4 февруари 2014г. в 28-мо СОУ „Алеко Константинов“

Защо това обучение ще ви е полезно? От работата ни с младежи по предходни програми на „Мечти и отбори” беше споделено като потребност необходимостта от интерактивна форма на обучение, възможност за максимално включване на учениците в обучителния процес, прилагане на практика усвоените умения и видим резултат. Досегашната подготовка и практика на учениците от общообразователни училища не включва работа над така наречените „меки умения” (познаване на собственото „аз”, организиране, умения да мотивират другите, умения да се изразяват пред група хора, работа в екип). Тази ситуация и наличието на разработена, използвана и утвърдена в България от 2004г., лидерска програма „Мечти и отбори”, ни предизвика да организираме повече обучения за Млади лидери.

Как ще се случи всичко? Пълният интензивен курс „Млад лидер” обхваща четири дни от 9 до 17ч, като има две почивки от 30 минути и обедна почивка – 1 час. Последния – пети ден от обучението е самата реализация на идейния проект на групата младежи, включили се в обучението, и завършване на обучителния курс. Този ден ще бъде определен от самите участници.

Приложена е допълнителна информация за четиридневното обучение. Оптималния размер на групата е от 15-20 участника.

Оставаме на разположение за  допълнителни въпроси.

Моб: 0895 792 819 –  Мариета Терзиева

Ел. поща: mobulgaria@gmail.com

Приложение 1

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МЛАД ЛИДЕР” – РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА

Цел Участниците да обменят опит и идеи, свързани с организиране и провеждане на проекти в местната общност, достъпни за всички. Да изградят група, в която да споделят открито и да работят заедно за постигане на общи цели.
Обучители Мариета Терзиева – е председател на сдружение „Мечти и отбори България” (МОБГ), обучител с 6 години практика и десетки проведени обучения за младежи и възрастни със и без увреждания. Организатор и консултант при организиране на над 20 спортни фестивали за деца със и без увреждания.

Цветелина Терзиева – е национален обучител по програмата Млад Лидер на МОБГ от 2007 година. Участвала е в организирането и провеждането на 6 обучения. Работила е с различни неправителствени организации в областта на неформалното образование и еко-образованието. По образование е филолог, завършила е магистратура Управление на бизнеса. Интересите й са в областта на гражданското общество и формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.


Десислава Колева е национален обучител към сдружение „Мечти и отбори България“. Участвала е в провеждането на няколко обучения по програмата „Млад лидер“. Има опит като доброволец в различни проекти, както и в работата с разнородни групи от деца и младежи. По образование е магистър-кинезитерапевт. Интересува се от спорт, изкуство, екология и здравословен начин на живот.
Дата и място 1-2-3-4 февруари 2014 г., в София;

28 СОУ „Алеко Константинов“,
бул. „Възкресение“ 60 (централен вход)

Ползи от обучението
 • развиване на лидерски качества, отговорност и инициативност
 • умения за работа в екип
 • подобряване на комуникативните и социални умения и преодоляване на страха от публично говорене
 • оползотворяване на свободното време чрез придобиване на нови умения
 • възможност за включване в различни национални и международни проекти
 • личностно израстване
Участници Обучението е планирано за група от 15-20 участника, ученици от общообразователни, специални и частни училища.
Метод Методите, които ще бъдат използвани, се основават на международната лидерска програма „Мечти и отбори”, съвременните концепции за научаването при деца. По време на обучението участниците ще получат печатни материали, включващи подробна информация по съдържанието на представените теми. В края на обучението участниците ще получат сертификат за участие.
Инвестиция Такса участие 50 лв. Цената включва пакет с информационни материали, сертификат, напитки и плодове. Виж Приложение 2 – Условия за участие.

Приложение 2

Условия за участие

Вашата инвестиция за участие в обучение  на тема „Млад лидер” е 50.00 лева. Цента е за един участник и включва, такса за участие, пакет с материали и сертификат за участие. Обучението се организира на доброволни начала от водещите. Средствата ще бъдат използвани за подготовка на материали за участниците, транспорт на материалите, осигуряване на материали за дейностите, в които ще се включат младежите след края на обучението.

Заявка за участие в обучението може да направите на телефон 0895 792 819 или електронна поща – mobulgaria@gmail.com до 24.01.2014 г., включително.

Уточнения, за да е ясно :)

1.    Посочените такса за участие e валидни при провеждане на семинара с оптималeн брой от 15 – 20 участника.

2.    Таксата за участие не включва пътните разходи на участниците, ако те са извън населеното място, в което ще се проведе семинара.

3.    Организаторите си запазват правото, при недостатъчен брой участници, да промени датата, като предварително уведомят участниците.

Приложение 3

Предварителна програма

Ден 1 (1 февруари 2014)

9:00 – 17:00

 • Пристигане и представяне
 • Договаряне на правила за поведение и етичен кодекс
 • Между-културно разбирателство
 • Различията са ценност
 • Проучване, развиване и практика на умения за работа в екип
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Запознаване и въведение Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 2 (2 февруари 2014)

9:00 – 17:00

 • Проучване, развиване и практика на умения за спортно лидерство
 • Идеи за фестивала и критерии за успешността му. Безопасност на децата.
 • Запознаване с ролите и отговорностите на екипите
 • Обобщение и оценка на наученото
9:00 – 10:30 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

15:30 – 17:00

Въведение в ден 2 Кафе-пауза

Обяд

Кафе пауза

Край на първи ден

Ден 3 (3 февруари 2014)

10:00 – 17:00

 • Развиване и практика на знания и умения, необходими за организиране на фестивал
 • Избор и организиране на екипите за фестивала
 • Начало на планирането на фестивала
10.00 11.00

13.00

15.30

17.00

Начало Почивка

Обяд

Почивка

Край на трети ден

Ден 4 (4 февруари 2014)

9:00 – 17:00

 • Планиране и организация на Фестивала
9:00 10:30 – 11:00

12:30 – 13:30

15:00 – 15:30

17:00

Начало Почивка

Обяд

Почивка

Край на четвърти ден

ДЕН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
 • Провеждане на Фестивала

Място на провеждане и датата на Фестивала предстои да се избере от всички участници в обучението. Нашето предложение е 1 юни 2012г.

8:00 9:30

10:00

12:00

14:00

Начало на деня Участниците във фестивала пристигат

Церемония по откриването на фестивала

Церемония по закриването

Край на деня

NB!

Всички посочени часове в деня за провеждане на фестивала са ориентировъчни, тъй като младите лидери ще изготвят окончателната програма.

ДЕН ЗА ОЦЕНКАДатата ще бъде съобразена с възможностите на участниците и датата на Фестивала
 • Преглед на провеждането на фестивала и планиране на бъдещи дейности
 • Представяне на идеята за клуб Мечти и отбори и Сдружение Мечти и отбори България
 • Оценка на обучението на младите лидери
10:00 11:30

13:00

Начало Почивка

Край на обучението

Моля, разпространявайте информацията до ваши близки, далечни и още по-далечни съученици, учители и родители. Таксата е 50 лв. за 5-дневно обучение. Обучение, което може да промени живота ви. Инвестиция в образованието, опитност за цял живот!

Публикувано в "Млад лидер", Обучения, Предстоящи събития. Постоянна връзка.

Вашият коментар