Яна Тодорова Кичукова – 12 г., гр. София

Винаги съм си мечтала за училище, където всички учители и ученици отиват с нетърпение всеки ден. Училище просторно и слънчево, където всички сме приятели и всеки ден е истинско приятно преживяване, всеки ден научаваме нещо ново.

Моето мечтано училище е училище, където се учим по по-интересен начин. Уроците са примесени с игри, които ни помагат да намерим приложение и полза от наученото. Вместо учебници използваме таблети или компютри. Учителите не ни правят контролни, а ни изпитват чрез игри и правене на проекти. Всеки ученик избира какви предмети иска да учи. Моите любими предмети са : Български език и литература, Физическо възпитание и спорт и Човекът и природата. По български език и литература ми харесва начина на преподаване на госпожата, нейните презентации. По физическо възпитание и спорт ми харесва, че играем на каквото пожелаем, но искам, когато времето е хубаво да играем навън, а не да седим в прашния физкултурен салон. По човекът и природата ми харесва, че благодарение на госпожата, аз разбирам още в час новия материал.

Отивам на училище, за да се видя с моите съученици и за да се науча на нови и полезни за мен неща. Аз искам още да науча английски език, да мога да смятам, танцувам и плувам.

Представям си – всеки ден, когато учениците идват на училище, на входа портиерът да им дава по един шоколад. Домашните, които ни дават учителите, да са по желание. Часовете да са кратки. Всеки ученик да си избира в кой клас да е и до кого да седи. Бих искала в коридорите всеки да си има собствено шкафче. Тоалетните да са чисти и да има огледало поне в женската.

Чудесно би било в училищния двор да има малък парк, в който да си играят първокласниците и второкласниците, да има няколко закрити и открити футболни игрища. В самото училище да има лавка, в която да има почти всичко и да не е много скъпо. В училището да има безжичен интернет, към който всеки ученик да може да се свързва. Представям си моето мечтано училище да се намира не много далече от моя дом, но не и много далече от домовете на моите съученици и приятели. Много бих искала да мога да ходя до него с колело и да има място, където да го паркирам безопасно.

Моето мечтано училище е място, където можем да научим много за живота, където се забавляваме и откриваме всеки ден нещо ново за света.

Публикувано в Есета от конкурса "Моето мечтано училище". Постоянна връзка.

Вашият коментар