Питайте, преди да помогнете!

Не е задължително човекът с увреждане непременно да се нуждае от помощ. Ако има нужда от такава, той ще ви каже. Самият човек с увреждане е най-добрият ви съветник – дайте му възможност да ви обясни дали се нуждае от нещо и от какво точно.

Говорете директно на човека!

Дори ако човекът с увреждане ползва асистент или преводач, винаги се обръщайте директно към него, а не към придружаващия го. Например, не питайте асистента “Той/тя кафето със захар ли го пие?”. Питайте човека.

Не правете предположения!

Хората с увреждания са най-добрите познавачи на собствените си умения, на това какво могат и какво не могат да правят. Не вземайте решение вместо тях за участието им в една или друга дейност.

Не задавайте въпроси за увреждането или за неговата причина!

Ако човекът с увреждане пожелае сам ще ви разкаже, и без да го питате.

Съжаление или отношение, което зачита достойнството?

Не е нужно да демонстрирате съжаление или удивление, когато видите човек с увреждане. Някои хора са склонни да съжаляват хората с увреждания, което води до покровителствено/ снизходително отношение. По принцип хората с увреждания не се нуждаят от съжаление, а от отношение, което зачита достойнството им.

Ако искате да направите повече?

Винаги, когато ви се отдаде случай, разпространявайте разбирането за хората с увреждания като за равни.

***

Този материал е част от наръчника с обучителни материали за участниците в обучение „Равенство на хората с увреждания”, проведено на 20 октомври 2005 година, в рамките на проект Мечти и отбори на Британски съвет. Обучителните материали са разработени от Анна Янина, водещ обучител на проекта.
Публикувано в Правила. Постоянна връзка.

Вашият коментар