Млади лидери в Плевен

За първи път обучители от „Мечти и отбори България“ ще организират и проведат обучение за Млади лидери в Плевен от 26 до 29 май 2011 година. Обучението поставя фокус върху младите хора в града, като ще даде възможност на около 20 участника да развият и затвърдят своите лидерски и организаторски способности; умения за рабоа в екип и работа по казуси.

Гост водещ по време на обучението ще бъде Виктория Леви – Реувен от Училище по щастие, която ще проведе една сесия с младежите на тема „Вземане на решения“.

Като резултат от обучението, младите лидери ще организират и проведат събитие за по-малки от тях деца на 1 юни в Плевен.

Публикувано в "Млад лидер", Обучения. Постоянна връзка.

Вашият коментар