Семинар „Включване на деца с специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание“

На 28 март 2011 година се проведе първия семинар на тема „Включване на деца със специални образователни потребности в часовете по физическо възпитание“ в Габрово. Домакини бяха ОУ „Христо Ботев“, на които благодарим сърдечно за всеотдайността и сътрудничеството.

Семинарът се проведе под формата на полудневно занимание на професионалисти, заети в областта на педагогиката – ресурсни учители, учители по физическо възпитание и спациални педагози.  Водщи на семинара бяха Бао Янг, доброволец към Корпуса на Мира от САЩ и Мариета Терзиева от сдружение „Мечти и отбори България“. Учителите изразиха необходимост от провеждане на такива и подобни семинари, за обогатяване на професионалния им опит. Водещите изразиха готовност да съдействат на учителите в бъдещата им работа с деца със спецаилни образователни потребности и включване на различни занимания в часовете по физическо възпитание, а също и за извънкласни занимания.

Публикувано в Какво правим / Новини, Обучители, Проекти. Постоянна връзка.

Вашият коментар